Ce-mol je molska lestvica, čija je tonika ton ce, a kao predznake ima tri snizilice.

Ce-mol
ParalelnaEs-dur
Dominantnage
Subdominantnaef
Kvintakordce-es-ge
Simboli akoradac, cm

Varijante lestvice

uredi

Na slici ispod se daju videti redom, prirodna, harmonska i melodijska ce-mol lestvica:

 
 
 

U harmonskom molu sedmi ton pri povišenju prelazi iz be u čisto ha, a u melodijskom ce-molu šesti ton biva povišen iz as u čisto a.

Poznatija klasična dela u ce-molu

uredi
  • Klavirski koncert br. 24, Mocart
  • Klavirska sonata br. 8, „Patetična“, Betoven
  • Etida br. 12, op. 10, „Revolucionarna etida“, Šopen
  • Četvrta simfonija, „Tragična“, Šubert
  • Peta simfonija, „Sudbinska“, Betoven
Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti