Citostom (lat. cytostom) ili ćelijska usta su deo ćelije pojedinih protista (protozoa) specijalizovan za fagocitozu (unošenje hrane). Oblik citostoma je nalik brazdi, pukotini ili levku na površini ćelije. Citostom se sastoji od dela ćelijske membrane, poduprtog sa unutrašnje strane odgovarajućim citoskeletnim strukturama, mikrotubulama. Hranljive materije koje se zahvate citostomom bivaju okružene membranom, i putuju dublje u citoplazmu u vidu vakuola/fagozoma.

Shema ćelije trepljara, sa označenim citostomom (7)

Citostom je karakteristika ćelija malog broja grupa protista — nalazi se kod trepljara (Ciliopora), Bicosoecida, kao i pojedinih pripadnika grupe Excavata.