Crkvine u selu Stubline

Crkvine u naselju Stubline kod Obrenovca su neolitski lokalitet koji se datuje u period od pre oko 6500 godina. Arheološka iskopavanja započela su 1967. godine i traju do danas. Neolitsko naselje u Stublinama obuhvata površinu od oko 15 hektara.

Tokom istraživanja koja su sproveli Muzej grada Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2007. i 2008. godine otvorene su dve sonde, ukupne površine 96m². Otkrivene su osnove kuća (koje pripadaju kraju Vinča-Pločnik faze, koje su orijentisane dužim stranama u pravcu sever-jug, dimenzija kuće je 9x7m) i kompleksna struktura naselja koje se vezuje za poznovinčansku kulturu.

Pored ostataka ognjišta i zidova otkrivena je i grupacija od 46 figurina, svaka sa rupicom na desnoj strani i 11 modela alatki, za koje je ispitivanjem utvrđeno kojim figurama pripadaju. Od pokretnog materijala otkopani su žrvnjevi za mlevenje žita elipsoidne osnove i žrtvenik (fiksni objekat sa recipijentom).

Lokalitet nema dobro očuvanu vertikalnu stratigrafiju, ali je dobro očuvan prostorni raspored objekata unutar naselja.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi