Za druge upotrebe, pogledajte Crtica (višeznačna odrednica).

Crtica (društvena hronika) je pre svega kratka, autorska forma, gotovo isključivo namenjena novinama. Nema pravog modela koji bi uputio kako je napisati. Izbor teme je najvažniji. Društvena hronika često obrađuje „sitnice koje život znače“. Oseljivost novinara na svakodnevnicu, nezakonitosti koje pogađaju običnog čoveka, nedaće ljudi oko nas sa kojima oni ne mogu da se izbore jer nemaju društvenu moć, "kvalifikacija" je za pisanje društvene hronike odnosno crtice. Crtica treba da navede auditorijum da empatiše sa "glavnim akterima" i mobiliše na akciju.

Novinari koji se odluče da određenu pojavu obrade u formi crtice moraju imati sklonost ka literarnom izrazu. Mnogi od njih su sabrali ove tekstove i objavili ih u formi knjige. Nažalost ova forma zbog svoje zahtevnosti polako se povlači sa stranica moderne štampe koja sve više uzima uređivački model tabloida.

Vidi jošUredi