Četiri obeležja Crkve

Četiri obeležja Crkve ili Četiri svojstva Crkve podrazumijevaju četiri temeljne karakteristike koje se pripisuju Crkvi koju je osnovao Isus Hristos. Ta četiri svojstva su naznačena u Nikejsko-carigradskom simbolu vere, gde se za Crkvu kaže da je: „jedna, sveta, saborna i apostolska“. Na ova četiri obeležja se pozivaju sve tradicionalne crkve, kao i ostale hrišćanske zajednice koje takođe priznaju eklisiologiju izraženu u simbolu vere.[1]

Četiri obeležja ili svojstva Crkve su:

Reference uredi

Spoljašnje veze uredi