Četrnaesta vojvođanska udarna brigada

Četrnaesta vojvođanska udarna brigada NOVJ formirana je 11. novembra 1944. godine u Bačkom Petrovcu od pripadnika slovačke nacionalnosti iz Novosadskog i Bačkopalanačkog NOP odreda i drugih vojvođanskih jedinica, zbog čega je nosila i ime Prva slovačka brigada. Ušla je u sastav 51. vojvođanske divizije NOVJ. Imala je 3 bataljona sa 1,800 boraca; u drugoj polovini novembra bio je formiran i 4. bataljon kad je imala 2,500 boraca.[1]

Četrnaesta vojvođanska udarna brigada
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje11. novembar 194424. mart 1945.
Mesto formiranja:
Bački Petrovac
Formacija3 bataljona
Jačina1,800 vojnika i oficira[1]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden bratstva i jedinstva

Borbeni put brigade uredi

U decembru 1944, bila je prebačena u Baranju gde je držala položaje na levoj obali reke Drave. Sredinom januara 1945. bila je prebačena u Podravinu, gde je u rejonu SuhomlakaCrnac, u sastavu 51. divizije, vodila oko mesec dana borbe za Virovitički mostobran. Polovinom februara prebacila se najpre u Mađarsku, a zatim u Baranju, gde je u martu učestvovala u borbama za likvidaciju neprijateljevog mostobrana kod Bolmana. Rasformirana je 24. marta 1945, a njeno ljudstvo prebačeno u sastav i Sedme, Osme i Dvanaeste vojvođanske brigade.[1]

Galerija uredi

Reference uredi

  1. ^ a b v Vojna enciklopedija, 607. str.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi