Šablon:Izbori u Bosni i Hercegovini

Početni prikaz

Da biste podesili početni prikaz šablona, potrebno je koristiti parametar |state=:

  • |state=collapsed: {{Izbori u Bosni i Hercegovini|state=collapsed}} da bi se šablon prikazao zatvoren, tj. da svi delovi osim linije naslova budu sakriveni
  • |state=expanded: {{Izbori u Bosni i Hercegovini|state=expanded}} da bi se šablon prikazao otvoren, tj. da kompletan šablon bude prikazan
  • |state=autocollapse: {{Izbori u Bosni i Hercegovini|state=autocollapse}}
    • da bi se šablon prikazao zatvoren ako postoji {{navbar}}, {{sidebar}} ili neka druga tabela na stranici sa atributom collapsible
    • da bi se šablon prikazao otvoren ako nema drugih sklopljivih elemenata na stranici

Ako parametar |state= nije određen, početni prikaz šablona onda kontroliše parametar |default=. Za ovaj šablon, isti trenutno ima vrednost autocollapse.