Ovaj šablon ispisuje broj punih godina i razliku dana između dva određena datuma. Ukoliko drugi set parametara nije uključen, šablon daje broj punih godina i razliku dana između određenog datuma i današnjeg datuma. Dve brojke su odvojene zarezom; reči „godina” i „dan” se pravovremeno prikazuju u množini. Šablon {{number table sorting}} je uključen u vrednost godine, tako da će vrednosti koje ovaj šablon ispisuje biti pravilno sortirane u tabelama sa mogučnošću sortiranja. Pogledajte engleski članak o šablonima za izračunavanje datuma za više informacija o korišćenju ove vrste šablona.

Unos punih datuma kao parametaraUredi

SintaksaUredi

{{Старост у годинама и данима|датум}} ili
{{Старост у годинама и данима|датум 1|датум 2}}

PrimeriUredi

{{Старост у годинама и данима|2010|5|15}} → „11 godina, 73 dana”
{{Старост у годинама и данима|2003|8|12|2011|9|24}} → „8 godina, 43 dana”

Unos godine, meseca ili danaUredi

SintaksaUredi

{{Старост у годинама и данима|гггг|мм|дд}} ili
{{Старост у годинама и данима|гггг1|мм1|дд1|гггг2|мм2|дд2}}

PrimeriUredi

{{Старост у годинама и данима|1989|07|23}} → „32 godine, 4 dana”
{{Старост у годинама и данима|1989|07|23|2003|07|24}} → „14 godina, 1 dan”

NapomenaUredi

Ovaj šablon ne proverava da li su uneseni godina, mesec ili dan validni (ispravno uneseni).

{{Старост у годинама и данима|1980|07|14|1993|06|233}} → „Greška u izrazu: neočekivani operator „<“554 dana” (razlika dana se ne broji kao dodatni meseci)
{{Старост у годинама и данима|1980|07|14|1993|88|14}} → „Greška u izrazu: neočekivani operator „<“2471 dan” (razlika meseci se ne broji kao dodatne godine)

Korišćenje „i” za odvajanje brojkiUredi

Podrazumevano, godine i dani se razdvajaju koristeći zarez. Da bi se umesto zareza ispisalo „i” koristite |sep=i.

{{Старост у годинама и данима|1993|10|13|2000|11|20|sep=и}} → „7 godina i 38 dana”

NapomenaUredi

Imati na umu da zbog prestupnih godina, mera „godina i dana” ne uspeva biti u potpunosti komplementarna. Sledeći primer nije greška, već svaki izračun koristi različitu definiciju „godine”, sa 365 odnosno 366 dana:

{{Старост у годинама и данима|2007|02|27|2008|03|02}} → „1 godina, 4 dana”

dok razdvojeno pisanje daje sledeći rezultat:

{{Старост у годинама и данима|2007|02|27|2007|03|02}} → „3 dana”
{{Старост у годинама и данима|2007|03|02|2008|03|02}} → „1 godina, 0 dana”