Šejtan

ђаво у исламу

Šejtan (tur. şeytan, od arap. šayţān) predstavlja Satanu ili đavola u islamu. Poznat je i kao Iblis [en], što je ekvivalent grč. reči Diablos.

Slika Gustava Dorea; izbačenje Satana iz raja

Primarna karakteristika Iblisa je oholost; ne samo da je sebe smatrao superiornijim bićem od Adema (u zapadnoj kulturi Adama), već je mislio da je uzvišen time što je doveo u pitanje Božiji sud u kojem mu Bog naređuje da se pokloni Ademu. Njegova osnovna aktivnost je da podstakne ljude i džinove da čine zla dela, takozvanim "šaputanjem u srca". Kur'an pominje da su đavoli pomoćnici onih koji ne veruju i onih koji čine nemoral bilo koje vrste.

Šejtan je bio onaj koji je zaveo Adama da zagrize zabranjeno voće, simbol razlike između dobra i zla. Jedini odgovoran za to je bio baš Iblis, a ne Eva. Zato islam ne poznaje izvorni (praroditeljski) greh.

Iako može sa svojim namerama da prevari ljude on je nemoćan pred vernim ljudima, koji veruju u Boga.

Za vreme hadžiluka u Meku, muslimani kamenuju stubove koji predstavljaju Satanu.

U prenesenom značenju, šejtanom se naziva domišljat i prepreden čovek, šaljivdžija, đavolak (vragolan).

Božije obećanje Iblisu

uredi
 • "Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog,
 • a još prije smo stvorili džine od vatre užarene.
 • I kad Gospodar tvoj reče melekima: "Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog,
 • i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se poklonite!”
 • svi meleki su se, zajedno poklonili,
 • osim Iblisa; o­n se nije htio s njima pokloniti.
 • "O Iblise," - reče O­n - "zašto se ti ne htjede pokloniti?"
 • "Nije moje" - reče - "da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog."
 • "Onda izlazi iz Dženeta"- reče o­n - "nek si proklet
 • i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!"
 • "Gospodaru moj," - reče o­n - "daj mi vremena do dana kada će o­ni biti oživljeni!"
 • "Daje ti se rok" - reče o­n -
 • "do Dana već određenog."
 • "Gospodaru moj," - reče - "zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima

na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih sve zavedem,

 • osim među njima Tvojih robova iskrenih."
 • "Ove ću se istine Ja držati" - reče O­n:
 • "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad o­nima koji te budu slijedili, od o­nih zalutalih."
 • Za sve njih mjesto sastanka Džehenem će biti,
 • o­n će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći". (Kur'an, El-Hidžr, 26-44)

Spoljašnje veze

uredi