7. grupa hemijskih elemenata

Grupa 7
Perioda
4 25
Mn
5 43
Tc
6 75
Re
7 107
Bh

7. grupa hemijskih elemenata je jedna od 18 grupa u periodnom sistemu elemenata. U ovoj grupi se nalaze:

Sva četiri elementa ove grupe su prelazni metali. Mangan, tehnicijum i renijum se javljaju u prirodi, a borijum je veštački dobijen. Atomske mase ovih elemenata kreću se između 54,94 i 264,1.

Ova grupa nosi naziv i VIIB grupa hemijskih elemenata