APG - Grupa istraživača filogenije skrivenosemenicaUredi

APG je skraćenica od sintagme (engl. Angiosperm Phylogeny Group), kojom se označava grupa autora koja je 1998. i 2003. godine sintetski obradila dotadašnja znanja u oblasti filogenije skrivenosemenica i objavila ih u vidu posebne klasifikacione sheme. Klasifikacija APG (odnosno, APG II) je rezultat mnogobrojnih morfoloških ali u prvom redu molekularnih sistematičkih istraživanja, i do sad je najpribližnija idealu klasifikacije/sistematike koja odražava filogeniju.

U APG sistemu ne postoje sve standardne taksonomske kategorije — definisanje taksona se zadržava na nivoima reda i familije. Sve više kategorije nisu obuhvaćene sistemom, dok postoje neformalne grupe koje obuhvataju pojedine grupe redova. Nazivi ovih grupa su često informativni i izvedeni iz ranijih naziva potklasa.

Skrivenosemenice po mišljenju APG čine monofiletsku grupu, u čijoj osnovi (bazi, korenu filogenetskog stabla) se nalaze uglavnom tropske familije Amborellaceae, Nymphaeaceae, Austrobaileyaceae, Trimeniaceae i Schisandraceae. Preostale grupe skrivenosemenica su primitivne (tj. stara grupa, sa primitivnim karakteristikama)- „Magnoliids" i familije Chloranthaceae i Ceratophyllaceae; kao i naprednije (izvedenije) - monokotiledone biljke i dikotiledone biljke.

Klasifikacione šemeUredi

Grupa APG je objavila tri klasifikacione sheme skrivenosemenica:

Spoljašnje vezeUredi

  • Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. Available online.