Firmicutes su bakterijski filum koji obuhvata veliki broj vrsta sa Gram pozitivnom strukturom ćelijskog zida. Veoma retko, kao u rodovima Megasphaera, Pectinatus, Selenomonas i Zymophilus, postoji porozna spoljašnja membrana ćelijskog zida, što za posledicu ima Gram negativno bojenje. Filum se, sem karakterističnog ćelijskog zida, karakteriše i niskim sadržajem guanina i citozina u DNK. U filum Firmicutes spadaju bakterije od velikog značaja za industriju, medicinu i poljoprivredu, poput streptokoka, stafilokoka, bakterija mlečnokiselinskog vrenja, hemolitičkih bakterija i klostridija[1].

Firmicutes
Oenococcus oeni, bakterija sazrevanja vina
Naučna klasifikacija e
Domen: Bacteria
(nerangirano): Terrabacteria
Tip: Bacillota
Gibbons & Murray, 1978
klase

Klasifikacija uredi

Filum Firmicutes deli se na pet klasa, s tim da pojedini autori u njega dodaju i grupu bakterija bez ćelijskog zida (mikoplazme, Mollicutes). U filum spada preko 270 rodova, od kojih su najznačajniji navedeni ispod.

klasa Bacilli
rod Bacillus
rod Enterococcus
rod Lactobacillus
rod Lactococcus
rod Leuconostoc
rod Listeria
rod Pediococcus
rod Staphylococcus
rod Streptococcus
klasa Clostridia
rod Acetobacterium
rod Clostridium
rod Eubacterium
rod Heliobacterium
rod Heliospirillum
rod Megasphaera
rod Pectinatus
rod Selenomonas
rod Zymophilus
rod Sporomusa
klasa Erysipelotrichi
rod Erysipelothrix

Литература uredi

  1. ^ Madigan, M.T., Martinko, J.M. (2006) Brock Biology of Microorganisms. 11th Ed. pp. 374–383. ISBN 0-13-196893-9