Frame Relay je jedan od najpopularnijih protokola za prenos podataka (uz Eternet i ATM).[1] Koristi za povezivanje LAN, SNA, Internet ili čak "glasovnih" aplikacija. Frame Relay je pojednostavljena forma komutacije paketa u kome se sinhroni okviri podataka usmeravaju k različitim odredištima zavisno od informacija sadržanih u zaglavlju okvira. Uprkos velikoj brzini usmeravanja paketa s kraja na kraj, Frame Relay nema garancije za integritet podataka. Paketi se usmeravaju kroz prividne krugove koji mogu biti stalnog ili privremenog karaktera, a za koje je moguće izvršiti rezervaciju mrežnih resursa definisanjem zajamčene brzine. Svaki stalni prividni krug ima trajno konfigurisan put od izvora do odredišta. Bez obzira na broj logičkih veza jedna lokacija korisnika se na Frame Relay mrežu veže samo jednom iznajmljenom linijom. U zavisnosti od topologije VAN mreže korisnika, konfigurisanjem opreme pomoću softverskih alata ostvaruju se sve potrebne međuveze. Frame Relay korisnicima javne mreže za prenos podataka omogućeno je korišćenje dve klase servisa:

  • klasa servisa B zagarantovana brzina,
  • klasa servisa C zagarantovana i proširena brzina.
Šema Frame relay mreže

Reference

uredi
  1. ^ The Network Encyclopedia - Frame Relay, visited 14 July, 2012

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi