Harder Digital Sova

Preduzeće „Harder Digital Sova“ d.o.o. Niš je preduzeće iz Srbije sa većinskim stranim kapitalom.

"HARDER DIGITAL SOVA" d.o.o.
doo
DelatnostOptoelektronska industrija
Osnovano1973. kao pogon Fabrike elektronskih cevi
1985. Kao deo Ei VEP
1989. Kao Ei SOVA
2008. "Harder digital Sova" AD
2013. sadašnji oblik ("HARDER DIGITAL SOVA" d.o.o.)
SedišteNiš,
 Srbija
Rukovodioci
Branislav Brindić,
generalni direktor
Proizvodioptoelektronske sprave
Broj zaposlenih
70
Veb-sajtwww.harderdigital.com

Preduzeće je stacionirano u krugu nekadašnje Elektronske industrije Niš i trenutno zapošljava 70 radnika.

Preduzeće je pravni sledbenik preduzeća "Ei SOVA" Niš i "Harder digital Sova" AD.

Proizvodni programUredi

Preduzeće je namenjeno za proizvodnju optoelektronskih sprava.

Veći deo proizvodnje se izvozi.

IstorijaUredi

Preduzeće je nastalo 1973. godine kao pogon Fabrike elektronskih cevi da bi 1985. godine u okviru reorganizacije postalo deo Radne organizacije Ei VEP Niš. U početnom periodu preduzeće je bilo svrstano u preduzeća "Namenske proizvodnje SFRJ".1)

1989. godine podelom preduzeća Ei VEP nastaje preduzeće "Ei Sova" Niš.

Godine 2008. preduzeće je privatizovano i od tada se proizvodni pogoni obnavljaju i renoviraju, nabavljaju nove mašine i osavremenjava proizvodni program.

Nakon privatizacije preduzeće je poslovalo kao AD u sastavu grupacije „Harder Digital“ iz Nemačke.

Od 27.09.2013. godine preduzeće posluje kao "HARDER DIGITAL SOVA" d.o.o.

Preduzeće danas posluje u okviru grupacije Optoelectronics Group i u sastavu je klastera NICAT.

DelatnostUredi

Tokom istroije preduzeće se bavilo: proizvodnjom i remontom pojačavača slike prve i druge generacije, remontom optoelektronskih sprava i razvojnim zadacima.

DirektoriUredi

Od 1989. godine dužnosti direktora preduzeća su obavljali diplomirani inženjeri:1)

  • Miroslav Ilić
  • Vesna Ljubić
  • Slaviša Petković
  • Dragan Cvetković
  • Aca Marjanović
  • Dragan Stojanović
  • Dragan Petrović
  • Branislav Brindić
 
Ulaz u zgradu HARDER DIGITAL SOVA
 
Deo zgrade HARDER DIGITAL SOVA

LiteraturaUredi

  • 1) Mr. Novica S. Ranđelović, 2003. , „Pola veka u korak sa svetom 1948—1998.“, (Monografija o elektronskoj industriji) izdavač Ei KORPORACIJA

Spoljašnje vezeUredi