P2P odnosno peer to peer je model komunikacije putem interneta, pandan klijent/server modelu, najčešće u upotrebi za deljenje datoteka. P2P je skraćenica od (engl. peer to peer) što bi se moglo prevesti kao jednak jednakom (ili vršnjak vršnjaku).

Decentralizovana P2P mreža
Program Vuze

Za zajedničko korišćenje (share) fajlova ili konekcije na štampač, na nivou lokalne mreže koristi se SMB protokol koji je razvio IBM. Od 2000. godine ovaj protokol je prihvaćen i inplementiran u Majkrosoftovim operativnim sistemima. P2P je tehnologija koja je razvijena za razmenu podataka između korisnika putem interneta kao mreže. Sa P2P klijentima baziranim na Gnutella protokolu, korisnici sa kompatibilnim softverom mogu kreirati fajlove na svojim hard-diskovima, konektovati se na P2P servis, a potom locirati, pristupiti i razmeniti željeni podatak. Svaki vršnjak (peer) rezerviše deo svojih resursa (procesor, HDD memorija, propusni opseg mreže) kojima ostali vršnjaci mogu direktno pristupiti. Na ovaj način se izbegava povezivanje vršnjaka preko servera. Vršnjaci su i snabdevači i potrošači resursa, za razliku od klasičnog klijent-server modela gde serveri samo snabdevaju, a klijenti koriste resurse.

Klasifikacija P2P mreža uredi

 • Centralizovana P2P poput Napstera
 • Decentralizovana P2P mreža po pincipu KaZaA
 • Strukturirana P2P CAN
 • Nestrukturirana Gnutella P2P mreža
 • Hibridna mreža (centralizovana i decentralizovana) kao JXTA (specifikacija P2P protokola sa otvorenim sorsom)

P2P klijenti uredi

 • Ares
 • Blubster
 • KaZaA
 • eMule
 • iMesh ...
 • Klijenti koji rade pod Gnutella protokolom
  • Gnutella AquaLime
  • BearShare
  • LimeWire
  • Morpheus
  • WinMX
  • XoloX
  • BitTornado

Spoljašnje veze ka P2P klijentima uredi


Spoljašnje veze uredi