RIPEMD (RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest) je klasa kriptografskih funkcija za sažimanje, kreiranih u Evropi od strane Hansa Dobertina, Antona Boselara i Barta Prinela. Prvi algoritmi iz te klase su dizajnirani 1996. godine. Ovi algoritmi su kreirani na osnovu algoritma MD4, i vrlo su slični algoritmima iz klase algoritama SHA kako po načinu rada toko po brzini izvođenja.

Postoje više verzija ovog algoritma i to: RIPEMD, RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, i RIPEMD-320. RIPEMD je prvi koji je kreiran i zbog niz nedostatka danas se ne koristi inače je dužine sažetka od 128 bita. Ostali algoritmi su naslednici originalnog RIPEMD algoritma i broj u njihovim oznakama predstavlja dužinu sažetaka. RIPEMD-256, i RIPEMD-320 se danas mogu smatrati veoma sigurni prvenstveno zbog dužine njihovog sažetka.

  1. RIPEMD je algoritam kreiran u akademskim krugovima, za razliku od SHA algoritma.
  2. RIPEMD je manje popularan algoritam, čime je i manje proučavan.
  3. RIPEMD je nepatentiran i slobodan algoritam.

U avgustu 1994. originalni RIPEMD algoritam je provaljen, odnosno pronađena je kolizija[1].

RIPEMD sažeci uredi

Primer primene RIPEMD-160 algoritma. Rečenicu u ASCII formatu „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ pustićemo kroz RIPEMD-160 algoritam i dobićemo 160-bitni izlaz u heksadecimalnom obliku

RIPEMD-160("The quick brown fox jumps over the lazy dog") =
37f332f68db77bd9d7edd4969571ad671cf9dd3b

Čak i najmanja promena samo jednog slova u rečenici imaće kao rezultat promenu celokupnog heksadecimalnog izlaza. Na primer promenićemo d u c:

RIPEMD-160("The quick brown fox jumps over the lazy cog") =
132072df690933835eb8b6ad0b77e7b6f14acad7

Izlaz RIPEMD-160 funkcije u slučaju praznog stringa biće:

RIPEMD-160("") =
9c1185a5c5e9fc54612808977ee8f548b2258d31

Upoređenje MD5, SHA-1 i RIPEMD-160 algoritma uredi

Upoređenja RIPEMD-160 algoritma sa MD5 algoritmom pokazuju da je RIPEMD-160 algoritam sigurniji od MD5 algoritma.

MD5 SHA-1 RIPEMD-160
Dužina digesta 128 bitova 160 bitova 160 bitova
Dužina bloka 512 bitova 512 bitova 512 bitova
Broj koraka 64 (4 x 16) 80 (4 x 20) 160
Najveća dužina poruke - 2^64-1 bitova 2^64-1 bitova
Primitivnih logičkih funkcija 4 4 5
Broj konstanti 64 4 9
Zapis bitova Little endian Big endian Little endian

Reference uredi