Википедија:Текст ГНУ-ове лиценце за слободну документацију

Ово је незванични превод и тумачење права која проистичу из ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију, на српском језику. Ова верзија није објављена од стране Задужбине за слободни софтвер (енгл. Free Software Foundation), и као таква не може бити сматрана важећом нити законски обавезујућом. Само је оригинална енглеска верзија, објављена од стране Задужбине за слободни софтвер важећа и може бити основ за разматрање. Сврха овог превода и тумачења је да помогне онима који не говоре енглески језик да боље разумeју ову лиценцу, као и своје обавезе и права приликом објављивања својих радова под овом дозволом.


This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Serbian language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU FDL better.


Изворни текст лиценце се налази на http://www.gnu.org/licenses/fdl.html.
На Википедији се изворни текст на енглеском налази на en:Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License.


0. Предговор

Сврха ове Лиценце је да учини уџбенике, приручнике, као и друге функционалне и корисне документи слободнима у изворном смислу слободе[1]: да осигура свакоме ефективну слободу да га копира и дистрибуира, са или без мењања садржаја, било у комерцијалне или некомерцијалне сврхе. Друго, она очувава начин да и аутори и издавачи таквог рада добију признање за свој рад, а да истовремено не могу бити сматрани одговорнима за измене које су начинили други.

Ова Лиценца је нека врста „copyleft-a“[2], што значи да радови изведени из или настали на основу оваквог документа и сами морају бити слободни у истом смислу. Она допуњује ГНУ-ову Општу јавну лиценцу (енгл. GNU General Public Licence, GNU GPL), која је „copyleft“ лиценца осмишљена за слободни софтвер.

Ову Лиценцу смо осмислили да би је користили за приручнике за слободни софтвер, зато што је слободном софтверу потребна и слободна документација: слободни програми би морали да имају приручнике и упутства која пружају исте слободе као и сам софтвер. Али ова Лиценца није ограничена само на софтверске приручнике; она може бити коришћена за било које текстуалне радове, невезано за њихову тему или да ли су објављени штампаном облику. Ми препоручујемо да се ова Лиценца користи првенствено за дела чија је сврха обука (инструкција) или обавештавање (референца).


1. Примена и дефиниције

Ова Лиценца је применљива на било који приручник или други рад, у било којем облику, који садржи обавештење које је поставио носилац ауторског права а које говори да се тај рад може дистрибуирти под условима ове Лиценце. Такво обавештење одобрава употребу тог рада широм света, без плаћања дажбина, без временских ограничења, под условима који су наведени овде. Надаље, „Документ“ се односи на сваки такав приручник или рад. Било ко је лиценцор[3] и назначава се са „ви“. Ви прихватате ови лиценцу ако копирате, мењате или дистрибуирате рад на начин који по закону о ауторском праву[4] захтева дозволу.

„Измењена верзија“ Документа означава сваки рад који садржи Документ или неки његов део, било дословно копиран или са изменама односно у преводу на други језик.

„Секударни одељак“ је именовани додатак или одељак на почетку Документа који се бави искључиво односом издавача или аутора Документа према главној теми Документа (или сродним материјама) и не садржи ништа што би могло потпасти директно под ту главну тему. (Стога, ако је документ делом математички приручник, Секундарни одељак не може да разјашњава било какву математику). Овај однос може бити питање историјске повезаности или правног, комерцијалног, филозофског, етичког или политичког става у односу на тему или сродне материје.

„Непроменљиви одељци“ су одређени Секундарни одељци, чији наслови су одређени као наслови Непроменљивих одељака у обавештењу које саопштава да је Документ објављен под овом Лиценцом. Уколико одељак не одговара горњој дефиницији Секундарног одељка, онда није дозвољено да буде означен као Непроменљив. Документ може садржавати нула непроменљивих одељака. Уколико документ не наводи (идентификује) ни један непроменљив одељак, онда их ни нема.

„Текстови на корицама“ су одређени кратки пасуси текста који су наведени као Текст на насловној страни или Текст на задњој страни корица, у обавештењу којим се саопштава да је Документ објављен под овом Лиценцом. Текст на насловој страни може бити највише 5 речи а Текст на задњој страни корица највише 25 речи.

„Транспарентна“ (Провидна) копија Документа се односи на копију која је у машински читљивом облику, представљеном у формату чија је спецификација јавно доступна, који је погодан за редиговање документа непосредно, употребом генеричких уређивача текста (текст едитора) или (за слике које се састоје од пиксела - тачака) генеричких програма за цртање или (за цртеже) неких широко доступних графичких уређивача и који је погодан за коришћење као улазни параметар програма за уобличавање текста (форматирање) или за аутоматско превођење у низ формата који су подесни као улаз програму за уобличавање текста. Копија направљена у иначе Транспарентној датотеци чије је означавање или недостатак истог начињено на такав начин да отежа или обесхрабри даље измене од стране читаоца није Транспарентна. Формат слике није Транспарентан ако се користи за неку иоле већу количину текста. Копија која није „Транспарентна“ се назива „Непрозирном“.

Примери погодног формата за Транспарентну копију укључују обичан ASCII текст без посебног означавања, Texinfo улазни формат, LaTeX улазни формат, SGML или XML који користи јавно доступну DTD, и једноставни HTML који се држи стандарда, PostScript или PDF намењен да га модификације човек. Пример транспарентних формата слика укључују PNG, XCF и JPG. Непрозирни формати укључују власничке[5] формате који се могу читати и мењати једино коришћењем власничког програма за обраду текста, SGML или XML за које DTD и/или програми за обраду нису јавно доступни и од стране машине генерисан HTML, PostScript или PDF начињен неким програмом за обраду текста искључиво у сврху да буде резултат рада програма.

„Насловна страна“ за штампану књигу означава саму насловну страну плус такве следеће стране које су потребне да садрже, у читљивом облику, материјал који ова Лиценца захтева да се појави на насловној страни. За радове у форматима који немају насловну страну као такву, „Насловна страна“ значи текст у близини најистакнујег појављивања наслова дела, које претходи почетку тела текста.

Одељак „Насловљен ЧЏШ“ означава именовану подјединицу Документа чији је наслов или тачно ЧЏШ или садржи ЧЏШ у заградама праћено текстом који преводи ЧЏШ на други језик. (Овде ЧЏШ стоји за одређене име одељка поменуто ниже, као што су „Захвалнице“, „Посвете“, „Подршка“ или „Историја“.) „Очувати наслов“ таквог одељка када мењате Документ значи да остане „Насловљен ЧЏШ“ у складу са овом дефиницијом.

Документ може укључивати одрицање гаранције[6] уз обавештење да се на Документ примењује ова Лиценца. За ова одрицања гаранције се сматра да су посредно укључена[7] у ову Лиценцу: било какве друге импликације које би ова одрицања гаранције могла имати су неважећа и немају никаквог утицаја на значење ове Лиценце.

2. Дословно копирање

Можете да копирате и дистрибуирате Документ у сваком медијуму, било комерцијално или некомерцијално, под условом да се са свим копијама репродукују и ова Лиценца, обавештење о ауторском праву и обавештење о лиценци које каже да се на Документ примењује ова Лиценца, и да не додате никакве друге услове онима коју су већ у овој Лиценци. Не можете да користите техничке мере да би ометали или контролисали читање или даље копирање примерака које сте начинили или дистрибуирали. Међутим, можете да примите надокнаду у замену за копије. Ако дистрибуирате довољно велики број примерака, морате такође да пратите и услове из одељка 3.

Такође можете да изнајмљујете примерке, под истим условима који су наведени горе, као и да јавно приказујете примерке.


3. Масовно копирање

Ако објављујете штампане копије Документа (или копије на носиоцима за које су уобичајене штампане корице) у тиражима већим од 100 примерака, и текст лиценце Документа захтева Текстове на корицама, копије морате да ставите у корице које јасно и читљиво носе све ове Текстове на корицама: Текст на насловној страни на насловној а Текст на задњој страни на задњој страни корица. Обе корице такође морају јасно и читљиво да идентификују вас као издавача тих копија. Насловна страна мора да приказује пун наслов са свим речима наслова једнако истакнутим и видљивим. На корице можете додати и други материјал. Докле год очувавају наслов Документа и задовољавају ове услове, копије у којима су измене ограничене на корице могу у другим аспектима бити третиране као дословне копије.

Ако су захтевани текстови на било којој корици преобимни да би стали у читљивом облику, треба да наведете прве набројане (колико код разумно може да стане) на дату корицу, а да остале наставите на суседним странама.

Ако објављујете или дистрибуирате Непрозирне копије Документа у више од 100 примерака, морате или да укључите машински читљиву Транспарентну копију са сваком Непрозирном копијом, или да у свакој Непрозирној копији наведете локацију на рачунарској мрежи на којој општа јавност која користи мрежу има приступ за преузимање коришћењем јавних-стандардних мрежних протокола потпуне Транспарентне копије Документа, ослобођене додатог материјала. Ако одаберете потоњу опцију, морате, када почнете са дистрибуцијом Непрозирне копије на велико, да предузмете разумно обазриве мере да осигурате да ће та Транспаретна копија остати тако доступна на наведеној локацији најмање годину дана након што дистрибуирате последњу Непрозирну копију тог издања јавности (било директно или путем својих агената или малопродаје).

Замољено је, али не и захтевано, да контактирате аутора Документа знатно пре него што дистрибуирате велики број копија, да би им пружили шансу да вам обезбеде ажурну верзију Документа.

4. Мењање

Можете да копирате и дистрибуирате Измењену верзију Документа под условима из одељака 2 и 3 изнад, под условом да Измењену верзију објавите под тачно овом Лиценцом, где Измењена верзија игра улогу Документа, чиме лиценцирате дистрибуцију и модификацију Измењене верзије свакоме ко поседује копију исте. Као додатак, на Измењеној верзији морате учинити следеће ствари:

А.
На Насловној страни (и на корицима, ако постоје) користите наслов који је другачији од наслова Документа и од оних код претходних верзија (које би, ако их је било, требало навести у одељку Документа под називом Историја). Можете да користите исти наслов као код ранијих верзија ако оригинални издавач те верзије да дозволу.
Б.
На насловној страни као ауторе наведите једну или више особа или ентитета који су одговорни за ауторство или модификацију Измењене верзије, заједно са најмање пет главних аутора[8] Документа (свим главним ауторима, ако их је мање од пет), осим ако вас ослободе овог захтева.
В.
На насловној страни наведите име издавача Измењене верзије, као издавача.
Г.
Сачувајте сва обавештења о ауторском праву у Документу.
Д.
Додајте одговарајуће обавештење о ауторском праву за ваше измене поред других обавештења о ауторском праву.
Ђ.
Укључите, одмах после обавештења о ауторском праву, обавештење о лиценци којим јавности дајете дозволу да користи Измењену верзију под условима ове Лиценце, у облику како је показано ниже у Додатку.
Е.
У том обавештењу о лиценци сачувајте потпун списак Непроменљивих одељака и захтеваног Текстова на корицама који су наведени у обавештењу о лиценце Документа.
Ж.
Укључите неизмењену копију ове Лиценце.
З.
Сачувајте одељак насловљен „Историја“, сачувајте му Наслов и додајте у њему ставку која наводи најмање наслов, годину, нове ауторе и издавача Измењене верзије као што је дато на Насловној страни. Ако у Документу не постоји одељак под насловом „Историја“, направите га наводећи наслов, годину, ауторе и издавача Документа као што је наведено на Насловној страни и потом додајте ставку која описује Измењену верзију као што је описано у претходној реченици.
И.
Ако постоји, сачувајте мрежну локацију која је наведена у Документу за јавни приступ Транспарентној копији Документа, а такође и мрежну локацију која је у Документу наведена да садржи претходну верзију на којој је базиран. Ове можете сместити у одељак „Историја“. Можете да изоставите мрежну локацију за дело које је објављено најмање четири године пре самог Документа, или ако оригинални издавач верзије која се позива на то дело да дозволу.
Ј.
За сваки одељак насловљен „Заслуге“ или „Посвете“ сачувајте Наслов одељка и сачувајте у одељку сву суштину и тон сваког признања и/или посвете коју су аутори[9] навели тамо.
К.
Сачувајте све Непроменљиве одељке Документа, неизмењених садржаја и наслова. Бројеви одељака или еквиваленти се не сматрају делом наслова одељака.
Л.
Обришите све одељке насловљене „Подршка“[10]. Такви одељци не могу бити укључени у Измењену верзију.
Љ.
Немојте преименовати постојеће одељке да буду насловљени „Подршка“ нити да се сударају са насловима Непроменљивих одељака.
М.
Сачувајте сва Одрицања одговорности.

Ако Измењена верзија садржи нове одељке предговора или додатке који се квалификују као Секундарни одељци и не садрже материјал који је копиран из Документа, можете по својој вољи неке или све ове одељке да означите као непроменљиве. Да би то учинили додајте њихове наслове у списак Непроменљивих одељака у обавештењу о лиценци Измењене верзије. Ови наслови морају да се разликују од наслова других одељака.

Можете да додате одељке под насловом „Подршка“, под условом да не садрже ништа сем подршке разних страна вашој Измењеној верзији — на пример, изјаве о рецензији[11] или да је текст одобрен од стране организације као ауторитативна дефиниција стандарда.

На крају списка Текстова на корицама у Измењеној верзији можете да додате пасаж од највише пет речи као Текст на насловној страни и пасаж од највише 25 речи као Текст на задњој страни. Сваког ентитет може да дода (или да кроз договор уреди да буде додат) само један пасаж Текста на насловној страни и један Текста на задњој страни. Ако Документ већ укључује текст на корицама за исту корицу који сте ви додали раније или је уређено да буде додат од стране истог ентитета у чије име наступате, не можете да додате други; можете међутим да замените стари, уз изричито одобрење издавача који је додао ранији текст.

Аутор(и) и издавач(и) Документа овом Лиценцом не дају дозволу да се њихово име користи за рекламирање[12] нити да се тврди или наговештава подршка било којој Измењеној верзији.

5. Комбиновање докумената

Документ можете да комбинујете са другим документима објављеним под овом Лиценцом, под условима дефинисаним изнад у одељку 4 за измењене верзије, уз услов да у комбинацију укључите све Непроменљиве одељке свих оригиналних докумената, неизмењене, и да их све наведете као Непроменљиве одељке вашег комбинованог рада у његовом обавештењу о лиценци, и да сачувате сва њихова Одрицања одговорности.

Комбиновано дело треба да садржи само један примерак Лиценце, а вишеструки идентични Непроменљиви одељци могу бити замењени једним примерком. Ако постоји више Непроменљивих одељака истог имена али различитог садржаја, учините наслов сваког таквог одељка јединственим додајући му на крају, у заградама, име оригиналног аутора или издавача тог одељка ако је познат, а иначе јединствени број. На исти начин прилагодите и наслове одељака у списку Непроменљивих одељака у обавештењу о лиценци комбинованог дела.

У комбинацији морате да спојите све одељке Насловљене „Историја“ у различитим оригиналним делима стварајући један одељак Насловљен „Историја“; на исти начин комбинујте и одељке Насловљење „Заслуге“ и сваки одељак Насловљен „Посвете“. Морате да обришете све одељке Насловљене „Подршка“.

6. Збирке докумената

Можете да направите збирку која се састоји од Документа и других докумената објављених под овом Лиценцом и да замените појединачне примерке ове Лиценце у разним документима са једним примерком који је укључен у збирку, под условом да у свим другим погледима за сваки од докумената поштујете правила ове Лиценце за дословно копирање.

Можете да издвојите појединачни документ из такве збирке и да га дистрибуирате појединачно под овом Лиценцом, под условом да у издвојени документ укључите примерак ове Лиценце и да у свим другим погледима за тај документ поштујете правила за дословно копирање.

7. Агрегација са независним радовима

Збирка Документа или његових изведених радова са другим посебним и независним документима или делима, у или на складишном или дистрибутивном медијуму, се назива „скупом“[13] ако се ауторско право резултујуће компилације не користи да ограничи законска права корисника компилације више од онога што дозвољавају појединачни радови. Када је Документ укључен у скуп, ова Лиценца се не односи на друге радове у скупу који и сами нису изведени радови Документа.

Када је захтев из одељка 3 о Текстовима на корицама применљив на ове примерке Документа, онда ако је Документ мање од половине целог скупа, Текстови на корицима Документа се могу сместити на корице које омеђују Документ унутар скупа, или на електронски еквивалент корица Документа у електронском облику. Иначе се морају појавити на штампаним корицама које омеђују читав скуп.

8. Превод

Превод се сматра врстом измене, тако да преводе Документа можете да дистрибуирате под условима одељка 4. Замена Непроменљивих одељака преводима захтева посебну дозволу носиоца ауторског права, али можете да укључите преводе неких или свих Непроменљивих одељака уз оригиналне верзије Непроменљивих одељака. Можете да укључите и превод ове Лиценце, као и свих обавештења о лиценци у Документу, и било којих Одрицања одговорности, под условом да такође укључите и оригиналну енглеску верзију ове Лиценце као и оригиналне верзије тих обавештења и одрицања. У случају неслагања оригинала и оригиналне верзије ове Лиценце или обавештења или одрицања. предност има оригинална верзија.

Ако у Документу постоји одељак насловљен „Заслуге“, „Посвете“ или „Историја“[14], захтев (одељак 4) да се Очува његов Наслов (одељак 1) типично захтева стварну промену наслова.

9. Прекид

Не можете да копирате, мењате, даље лиценцирате[15] нити дистрибуирате Документ осим како је изричито дозвољено овом лиценцом. Било који други покушај копирања, мењања, даљег лиценцирања или дистрибуције овог Документа је неважећи и аутоматски се повлаче ваша права по овој Лиценци. Међутим, странкама које су примиле копије или права од вас под условима ове Лиценце се њихове лиценце не повлаче, докле год такве странке настављају у потпуности да се придржавају услова лиценце.

10. Будуће верзије ове Лиценце

Задужбина за слободни софтвер може с времена на време да објави нове, прерађење верзије ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију. Такве нове верзије ће бити у сличном духу као и тренутна верзија, али се могу разликовати у детаљима, да би се носиле са новим проблемима или бригама. Погледајте http://www.gnu.org/copyleft/.

Свакој верзији Лиценце је дат јединствени број верзије. Ако Документ наводи да је нека верзија ове Лиценце са одређеним бројем „или било која каснија верзија“[16] применљива на њега, имате могућност да пратите одредбе и услове било те наведене верзије или било које касније верзије коју је објавила (не као нацрт) Задужбина за слободни софтвер. Ако Документ не наводи број верзије ове Лиценце, можете да бирате било коју верзију која је икада објављена (не као нацрт) од стране Задужбине за слободни софтвер.

Додатак: Како да користите ову Лиценцу за своје документе

Да би користили ову Лиценцу у документу који сте написали, укључите примерак Лиценце у документ и ставите следеће обавештење о лиценци и ауторском праву одмах после насловне стране:

  Copyright (c) ГОДИНА ВАШЕ ИМЕ.
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
  under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
  or any later version published by the Free Software Foundation;
  with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
  A copy of the license is included in the section entitled "GNU
  Free Documentation License".

Ако имате Непроменљивих одељака, Текстове на насловној страни и Текстове на задњој страни корица, замените линију „with...Texts.“ са следећим:

  with the Invariant Sections being НАВЕДИТЕ ЊИХОВЕ НАСЛОВЕ, with the
  Front-Cover Texts being СПИСАК, and with the Back-Cover Texts being СПИСАК.

Ако имате Непроменљивих одељака без Текстова на корицама, или неку другу комбинацију ова три, спојите две алтернативе тако да одговарају вашој ситуацији.

Ако ваш документ садржи нетривијалне примере програмског кода, препоручујемо да примере објавите паралелно под слободном софтверском лиценцом по свом извору, као што је на пример ГНУ-ова Општа јавна лиценца, да би омогућили њихову употребу у слободном софтверу.

Напомене

 1. ^ ово објашњење је због двоструког значења речи free у енглеском језику - „слободно“ и „бесплатно“
 2. ^ copyleft је непреводива игра речи; ауторско право се на енглеском назива copyright (правом на копирање), али right значи и десно; одатле је као супротно узето лево (left)
 3. ^ у оригиналу - „Any member of the public is a licensee
 4. ^ енгл. copyright law
 5. ^ енгл. proprietary се овде преводи као „власнички“
 6. ^ енгл. Warranty Disclaimers
 7. ^ енгл. included by reference
 8. ^ енгл. principal authors
 9. ^ енгл. contributor acknowledgements and/or dedications
 10. ^ енгл. Endorsements
 11. ^ енгл. peer review
 12. ^ енгл. publicity
 13. ^ енгл. aggregate у оригиналу
 14. ^ енгл. "Acknowledgements", "Dedications", or "History"
 15. ^ енгл. sublicense
 16. ^ енгл. "or any later version"

Ауторска права

Ауторска права на овај превод имају Пингос, ЏастЈузер и Бранислав Јовановић. Умножавање и преношење овог превода ГНУ ЛСД је дозвољено у било ком медијуму бесплатно уколико је ова напомена сачувана.

This translation is copyright by Pingos, JustUser and Branislav Jovanović. Verbatim copying and distribution of this translation of the GNU GPL is permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved.