Влада Десимира Јевтића

Влада Десимира Јевтића је била једанаесто Извршно веће СР Србије. Формирана је 6. маја 1986. и трајала је до 5. децембра 1989. године.

Састав Владе уреди

Састав Владе је био следећи:

Ресор Министар Странка Детаљи
Председник Извршног већа др Десимир Јевтић СК Србије
Потпредседник Ратко Бутулија
Потпредседник Раденко Жунић
Потпредседник Милутин Милошевић
Потпредседник Филип Грујић
Чланови које бира Скупштина
Др Петар Бојић
Крцун Драговић
Др Душан Јовановић
Љубисав Лилић
Драгутин Марковић
Драгољуб Митић
Драгослав Николић
Милисав Парезановић
Др Милутин Петровић
Радослав Радовић
Бранко Шалипур
Јован Зебић СК Србије
Душан Вишњић
Фадиљ Мумини
Драгољуб Ћосић
Љубисав Лилић
Чланови по положају
Републички секретар за унутрашње послове Светомир Лаловић
Републички секретар за народну одбрану Мирослав Ђорђевић
Републички секретар за финансије Милорад Шкрбић
Републички секретар за правосуђе и општу управу Драган Шапоњић
председник Републичког комитета за односе са иностранством Др Божо Јовановић
председник Републичког комитета за енергетику, индустрију и грађевинарство, Раде Чолић
председник Републичког комитета за саобраћај и везе Ђорђе Матић до 6. јула 1989.
Бранко Шалипур од 6. јула 1989.
председник Републичког комитета за пољопривреду и шумарство Жарко Секулић
председник Републичког комитета за робни промет и услуге Лука Мачкић
председник Републичког комитета за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Љубица Бујанић
председник Републичког комитета за образовање и фискултуру Миломир Петровић
председник Републичког комитета за културу Бранислав Милошевић
председник Републичког комитета за науку и информатику Др Петар Правица
председник Републичког комитета за информације Живорад Ђорђевић
председник Републичког комитета за здравље и социјалну политику Драгиша Филимоновић
председник Републичког комитета за борачка и инвалидска питања Јово Мишковић
председник Републичког комитета за законодавство Ковиљка Романић
председник Републичког комитета за водопривреду и водоснабдевање Ратко Вујановић
директор Републичког завода за друштвено планирање Михајло Црнобрања
председник Комисије за односе са верским заједницама Драган Драгојловић

Види још уреди


Извршно веће СР Србије

1986. - 1989.