Грб Општине, је у облику елипсе која има за основу класје жита жуте боје, са горње стране није затворена у чијој унутрашњости се налази сноп житажуте боје, са црвеном траком кроз средину, коса и срп са страна снопа су беле боје, а испод снопа жита у дну елипсе натпис ћирилицомШид“. Позадина грба је светлоплаве боје.

Шид
Детаљи
НосилацШид

Спољашње везе Уреди