Котангенс је тригонометријска функција изведена од синуса и косинуса. Дефинише се као:

Котангенс
Основне особине
Домен (kπ,(k+1)π)
Кодомен (-∞,∞)
Период π
Специфичне вредности
Нуле (k+1/2)π
Специфичне особине
Асимптоте
Превоји (k+1/2)π
Променљива k је цео број.

Спољашње везе

уреди
Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)