Мишићи горњих удова

С обзиром на свој положај, припоје и дејство, сви мишићи горњег уда сврстани су у следеће групе: мишићи рамена, мишићи надлакта, мишићи подлакта и мишићи шаке.

Мишићи раменаУреди

Мишићи рамена врше покрете руке у свим правцима око кугластог зглоба рамена. Рамени мишићи повезују горњи окрајак раменице (humerus) с костима раменог појаса. У њих убрајамо један бочни, делтасти и 5 задњих, који покривају предњу и задњу страну лопатице, а у функционалном погледу, поред ових, убрајају се и костохумерални мишићи и спинохумерални мишићи. Мишићи рамена окружују зглоб рамена и граде зидове пазушне јаме (fossa axillaris). Све их можемо поделити на предњу, унутрашњу, задњу и спољашњу мишићну групу. У предњој групи су костохумерални мишићи, који се припајају на предњој страни грудног коша и завршавају на костима рамена: велики (m. pectoralis major) и мали грудни мишић (m. pectoralis minor), и подкључни мишић (m. subclavius). У унутрашњој групи се налази још један костохумерални мишић, предњи зупчасти мишић (m. serratus anterior), који покрива велики део бочног зида грудног коша и истовремено гради унутрашњи зид пазушне јаме. Задњу групу мишића рамена чине подлопатични мишић (m. subscapularis), надгребени мишић (m. supraspinatus), подгребени мишић (m. infraspinatus), велики обли мишић (m. teres major) и мали обли мишић (m. teres minor), а у ову групу се убрајају и спинохумерални мишићи, који по свом положају припадају мишићима задњег зида грудног коша, док су по функцији везани за рамени појас: велики ромбасти мишић (m. rhomboideus major) и мали ромбасти мишић (m. rhomboideus minor), подизач лопатице (m. levator scapulae), трапезни мишић (m. trapezius), и најшири леђни мишић (m. latissimus dorsi).

Мишићи надлактаУреди

Мишићи надлакта подељени су раменицом и међумишићним преградама на предњу и задњу групу. Задњу групу чини само један велики, снажан троглави мишић надлакта (m. triceps brachii) док су мишићи предње групе подељени у два слоја – површни и дубоки слој. У површном се налази двоглави мишић надлакта (m. biceps brachii), а у дубоком се налазе кљунасто-раменични мишић (m. coracobrachialis) и надлакани мишић (m. brachialis).

Мишићи подлактаУреди

У подлактици се налази 20 мишића, који су подељени у 3 функционелне ложе, предњу, спољашњу и задњу. Предњој групи припада 8 мишића, од којих су 2 пронатори подлакта (m. pronator teres, m. pronator quadratus), а остали су флексори ручја и прстију (m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi ularis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus). Спољна група садржи 2 спољна екстензора ручја (m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis) и 2 супинатора подлакта (m. supinator, m. brachioradialis). У задњој групи налазе се 8 мишића који су екстензори ручја и прстију шаке (m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicis, m. anconeus, m. abductor pollicis longus).

Мишићи шакеУреди

Мишићи шаке се налазе на дланској страни доручја. Сви се они могу груписати у 3 групе: спољашњу, средњу и унутрашњу.