У демографији, општа стопа наталитета становништва је број живорођења на 1.000 становника током године. Може се математички изразити преко формуле где је n стопа наталитета, N број живорођене деце у тој години и Р број становника.

Државе у свету по стопи наталитета 2014, CIA World Factbook

Стопа наталитета се некад користи да опише просечан број деце по жени током трајања живота. За ово је много бољи показатељ стопа укупног фертилитета.

Стопа наталитета је виша у земљама у развоју, а мања је у развијеним земљама.

Види још уреди

Спољашње везе уреди