Ојлерови полиноми

Ојлерови полиноми у математици представљају полиноме, који су добили име према Леонарду Ојлеру, а сусрећу се приликом изучавања многих специјалних функција, а посебно Риманове зета функције и Хурвицове зета функције. Блиско су повезани са Бернулијевим полиномима.

Општи облик

уреди
 ,

где су  биномни коефицијенти

Генерирајућа функција и чланови

уреди

Генерирајућа функција Ојлерових полинома је:

 

Неколико првих Ојлерових полинома:

 
 
 
 
 
 
 

Својства

уреди
 
 
 
 
 

Интеграли

уреди
 
 

где су  Бернулијеви бројеви

Литература

уреди