Парадигма (из старогрчког παράδειγμα парáдеигма, састављено од παρὰ парà "поред" и δεικνύµι деикнyми "показати", "учинити разумљивим"); плурал парадигме означава пример, узор, узорак, оцртавање, или предрасуду.

Парадигма је скуп основних претпоставки или правила које узимамо здраво за готово у циљу поимања стварности и њених феномена. У том смислу лична парадигма је оно битно што учитавамо приликом наше интерпретације ствари и појава око нас. Људи имају различите парадигме као појединци, породица, групе, народи, струке итд. Парадигма ствара ментални филтер кроз који ум пропушта само оне информације које му се уклапају у постојећу слику света. Парадигма се може упоредити са обојеним наочарама. Ако нпр. парадигма има зелену боју они који гледају кроз зелене наочаре видеће свет обојен у зеленим тоновима и све док не скину зелене наочаре све ће им се чинити зелено и зато ће ставити руку у ватру. Тек када скину "зелене наочаре" схватиће да ствари нису нужно у зеленом тону већ попримају другачије тонове зависно од нових наочара које ставе. Парадигма се ствара преко информација и искустава у најранијем детињству, па надаље у животу. Ауторитети су они који намећу парадигме.

ЛитератураУреди