Предњи самогласник

Самогласници
Види још: ИПА, Сугласници
Када се знакови појављују у паровима,
десни знак представља лабијализовани самогласник.

Предњи самогласник (или самогласник предњег реда) је самогласник који се артикулира предњем делом језика. Постоји у неким говорним језицима. Предњи самогласници се понекад зову светли самогласници јер звуче светлији од задњих самогласника.

Идентификовано је 9 готово затворених самогласника, и у Међународној фонетској азбуци се обележавају следећим знаковима:

У неким језицима, отворени предњи самогласници се не групишу са осталим предњим самогласницима у њиховој фонологији.