Природно-математички факултет Универзитета у Београду

Природно-математички факултет је некадашњи факултет Универзитета у Београду.

Настао је 1947. године поделом Филозофског факултета на Филозофски и Природно-математички факултет. Почетком деведесетих година 20. века, овај факултет је споразумно укинут и установљени су засебни Биолошки факултет, Географски факултет, Математички факултет, Факултет за физичку хемију, Физички факултет и Хемијски факултет.

У свакодневном говору, под скраћеницом „ПМФ“ најчешће се подразумева зграда на Студентском тргу 12-16 у којој је некада био смештен Природно-математички факултет, данас зграда у поседу Хемијског факултета, у којој простор изнајмљују институти и факултети настали из некадашњег ПМФ-а. Зграда је изграђена 1954. године према пројекту архитеката Александра Секулића и Ђорђа Стефановића[1], а налази се на месту некадашњег затвора „Главњача“, двоспратног здања из XIX века, близу Универзитетског парка.

Декани факултета били су:[2]

Референце

уреди
  1. ^ Бранко Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, издавачка агенција „Драганић“, Београд, 1994. године, стр.156
  2. ^ Сто година Филозофског факултета, Београд 1963. године, pp. 866.