Пјесме са Змијања

Пјесме са Змијања представљају руковет коју је написао српски академик, композитор, етномузиколог, хоровођа и педагог Владо С. Милошевић. Компоноване су 1940. године, а штампане у издању аутора 1964. године. Послије успјешног извођења на Конгресу музичких умјетника у Београду 1950. године, руковет је релативно често извођена. Сви напјеви који су коришћени припадају старијој сеоској традицији Змијања.

Нотни запис

Садржај руковети уреди

Редослијед низања напјева:

  • Укопала нана Милована
  • Запјевај, сиви соколе
  • Ево браће
  • Ој, расти, расти мој зелени боре
  • Посадићу борић до борића
  • Висока јела до неба
  • Титрале се ђевојке

Види још уреди

Извори уреди