Уметнички директор

Уметнички директор је једно од кључних филмских занимања.

У једној продуцентској кући или радној организацији за производњу филма, издваја се од осталог руководећег особља по специфичном послу који обавља у свом сектору. Задужен је да чита сва сценарија која су понуђена за реализацију, али и да проналази нова сценарија, која би била погодна за реализацију. Ако је потребно, даје примедбе и сугестије за исправке и дораде. Предлаже и даје мишљење о сценаријима која би могла да се реализују, водећи при томе рачуна о могућностима своје куће, о захтевима друштва и тржишта, креирајући, притом, програмску и репертоарску политику своје куће. У односу на одабране пројекте, може да даје предлоге и утиче на избор претежно уметничког особља (редитеља, глумца итд.), а у току реализације консултује се око свих насталих измена које би могле да утичу на уметнички ниво филма. У свом сектору, може имати једног или више помоћника (драматурга), или чак цело драматуршко одељење, које му непосредно помаже и сарађује у свим овим пословима.

Уметнички сарадник редитеља и дизајнера продукције, који одговара за реализацију свих визуелних аранжмана филма, пре свега, декора, а често и костима и графичке обраде. Први пут се појавио у филму “Нетрпељивост” (1916), Дејвида Грифита и у Немачкој у доба експресионизма, 20-их година. Понекад обавља и дужности дизајнера продукције.

Види још

уреди