Управни суд Републике Србије

Управни суд Републике Србије је суд посебне надлежности основан за територију Србије.

Седиште му се налази у Београду.

Надлежност уреди

Управни суд суди у управним споровима, а врши и друге послове одређене законом.[1]

Управни суд у управном спору одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита. Такође, одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.[2][3]

Управни суд одлучује у већу од троје судија. У поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда одлучује Врховни суд Републике Србије. Он одлучује у већу од троје судија.[4]

Организација уреди

Управни суд има три одељења изван седишта суда у којима се трајно суди и предузимају остале судске радње.[5] Одељења Управног суда су:[6]

  • Одељење у Крагујевцу — за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку;
  • Одељење у Нишу — за подручја виших судова у Врању, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту;
  • Одељење у Новом Саду — за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

Извори уреди

  1. ^ Члан 29. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008)
  2. ^ Члан 3. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009)
  3. ^ Управни суд Републике Србије: Надлежност Архивирано на сајту Wayback Machine (1. март 2016), Приступљено 23. 2. 2016.
  4. ^ Чланови 8. и 9. Закона о управним споровима
  5. ^ Управни суд Републике Србије: О суду Архивирано на сајту Wayback Machine (3. март 2016), Приступљено 23. 2. 2016.
  6. ^ Члан 8. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник Републике Србије“, број 101/2013)

Спољашње везе уреди