Флувијални под је флувијални ерозивни облик рељефа. Овај облик рељефа може се запазити на странама речних долина у виду широке заравни и представља квалитативно виши облик у еволуцији речних тераса.

Флувијални под Казана у Ђердапској клисури.

За постанак флувијалних подова неопходни су посебни услови. Њихово формирање везано је, по правилу, за дуготрајно и интензивно деловање бочне ерозије, при трајној стабилности доње ерозивне базе, у далеко одмаклом стадијуму еволуције уздужног речног профила када је речни ток готово достигао равнотежни профил и у том нивоу се задржао веома дуго.

Изразити флувијални подови запажају се у Ђердапској клисури, у долини Великог Тимока, у кањону Лазареве реке на источном ободу Кучаја, у долини Црног Тимока на улазу у Зајечарску котлину, у долини Таре итд. У литице Ђердапске клисуре (тачније клисуре Казана) усечени су подови Казана (260 m релативне висине) и Калфе (370 m рел. висине).[1]

Галерија

уреди

Види још

уреди

Референце

уреди
  1. ^ Петровић Д., Манојловић П., (2003): Геоморфологија, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд.