Фотодетектор

Фотодетектори или фотоћелије су сензори (чула) свјетлости у неком опсегу електромагнетског спектра.

Постоји више врста: