Kategorija trudnoće leka je procena rizika od povrede fetusa usled upotrebe leka, ako ga koriste majke tokom trudnoće. Ona ne obuhvata rizike od farmaceutskih agenasa ili njihovih metablita u majčinom mleku.

Za svaki lek postoje specifične informacije navedene u literaturi o pruduktu. Referentna knjiga British National Formulary je svojevremeno sadržala tabele lekova koje traba izbegavati ili koristiti uz uprez tokom trudnoće, i te tabele su bile prezentirane koristeći ograničeni broj ključnih fraza.[1] Te informacije su sada dostupne u monografijama pojedinačnih lekova.[2]

Reference

уреди
  1. ^ „Appendix 4: Pregnancy”. British National Formulary (55 изд.). mart 2008. 
  2. ^ British National Formulary, online January 2016

Literatura

уреди