Termin somatski (grč. σωματικός) znači telesni, ili u vezi tela. U medicini, somatska bolest je telesne prirode,[1] što je u suprotnosti sa mentalnom bolešću.[2]

Ova termin se često koristi u biologiji za označavanje telesnih ćelija. One su u kontrastu su ćelijama zametka i obično proizvode gamete (jajne ćelije ili spermatozoide). Somatske ćelije su diploidne. One sadrže dve kopije svakog hromozoma, dok su ćelije klice haploidne i sadrže jednu kopiju svakog hromozoma. Mada pod normalnim uslovima sve somatske ćelije sadrže identične DNK molekule, one razvijaju raznovrsne karakteristike specifične za pojedina tkiva. Taj proces se naziva diferencijacija .[3] On se sastoji od epigenetičkih i regulatornih promena. Grupisanje sličnih ćelija i tkiva formira fondaciju organa.

Somatske mutacije su genetičke promene multićelijskog organizma koje se ne prenose na potomstvo putem zametka. Mnogi kanceri su somatske mutacije.

Reference

уреди
  1. ^ Ivković-Lazar T, Kovač T, Lepšanović L, Pejin D, Popović K, Tabori Đ, Tepavčević P, Trifunović S, Živanović M: Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedevtike, Novi Sad 2001. ISBN 86-7197-173-2
  2. ^ Desimirović V. Savremena medicinska psihologija, Nauka, Beograd 1994
  3. ^ Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

Vidi još

уреди