Јиречекова линија

Јиречекова линија је замишљена линија која пролази кроз Балканско полуострво и дели га на сфере утицаја латинског (на северу) и грчког језика (на југу) до 4. века. Полази недалеко од Љеша у данашњој Албанији и иде до Сердике (данас Софија у Бугарској) а затим прати планински венац Балкан до Црног мора. Линија је одређена према археолошким налазима са латинским односно грчким натписима. Овај концепт је први представио Константин Јиречек, чешки историчар, 1911. године.

Јиречекова линија