Јован Зонара био је византијски хроничар и теолог који је живео у 12. веку.

Његово главно историографско дело је општа хроника названа Изводи из историје која хронолошки излаже догађаје од Постања света до смрти цара Алексија I Комнина 1118. године. Већи део хронике настао је простим препричавањем познатих извора (нпр. Јосифа Флавија, Диона Касија), али прворазредни значај имају делови хронике о 3. и 4. веку, пошто су коришћени извори данас изгубљени, као и о владавини Алексија I Комнина. Као теолог Зонара је писао коментаре на дела Црквених оца, песме Григорија Назијанског, житија и спис о апостолским канонима.