Џул по килограмкелвину

Џул кроз килограм-келвин је јединица којом се изражава специфична топлота у СИ систему.

Добија се помоћу основних јединица из СИ система:

Специфичне топлоте неких тела

уреди
Супстанција Агрегатно стање Специфична топлота
J/(kg·K)
Алуминијум чврсто 900
Месинг (Cu и Zn) чврсто 377
бакар чврсто 385
Дијамант чврсто 502
Етанол течно 2460
Злато чврсто 129
Графит чврсто 720
Гвожђе чврсто 444
Литијум чврсто 3582
Жива течно 139
Нафта течно ≈ 2000
Вода течно 4186
чврсто (0 °C) 2060
тамо где другачије није назначено употребљени су нормални услови

Литература

уреди