Аис-мол је молска лествица, чија је тоника тон аис, а као предзнаке има седам повисилица.

Аис-мол
ПаралелнаЦис-дур
Доминантнаеис
Субдоминантнадис
Еквивалентнабе-мол
Квинтакордаис-цис-еис
Симболи акорадаais, a♯, a♯m

Варијанте лествице уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска аис-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из гис у гисис (еквивалент тона а), а у мелодијском аис-молу шести тон бива повишен из фис у фисис (еквивалент тона ге).

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти