Активизам је планирано понашање да би се постигли социјални или политички циљеви кроз активности какве су подизање свести, стварање коалиција, вођење политичких кампања, производња пропагандног материјала, стварање публицитета, као и предузимање других акција како би се утицало на социјалне промене[1]. Социјални рад у заједници посебно стимулише развој оних облика активизма који стимулишу промене и утичу на побољшање услова живота, посебно маргиналних група и угрожених појединаца. Услов за то је самоорганизовање појединаца и група[1].

Мировни активисти на Тргу републике у Београду марта 2004.

У зависности од контекста времена и друштвене средине, реч активизам добија различите призвуке. У СФРЈ се под активизмом подразумевао политички рад, а једини политички рад је био за Комунистичку партију Југославије. Доласком вишестраначја, термин активизам се проширио и на актере свих партија, а доласком нових друштвених покрета шири се и на њихове активисте. У контракултурним круговима Запада под речју активиста се најчешће подразумева радикално леви активиста или активиста нових друштвеих покрета.

Активиста је појединац који се бави активизмом а чије акције имају за циљ социјалну промену. У социјалном радуулога активисте“ може значити и одбацивање тзв. „објективног“ или неутралног становишта у циљу предузимања одређених акција у корист клијента и промену социјалног система, нарочито оних норми које непосредно или посредно штете или могу штетити клијентима.[1]

Активисти посвећени друштвеним променама су обично у једној области више ангажовани него у другој, па тако постоји: мировни активизам, еколошки активизам, феминистички активизам, ЛГБТ активизам итд.

Конкретне активности активизма могу бити у најразличитијој форми:

  • Кампање
  • Петиције
  • Акције за подизање свести јавног мњења
  • Грађанска непослушност
  • Обезбеђивање правне помоћи
  • Бојкот
  • Лобирање
  • Протести
  • Директне акције

РеференцеУреди

  1. ^ а б в Делови чланка су преузети из књиге Ивана Видановића „Речник социјалног рада“, уз одобрење аутора.