Алели су различити облици једног истог гена. Гени који образују алеле називају се полиморфни гени, за разлику од мономорфних који имају само један алелни облик. Алели једног гена могу бити у различитим међусобним односима - интеракцијама. Постоје рецесивни и доминантни алели.

Види још Уреди