Анализа зависности

У теорији компајлирања, анализа зависности даје ред извршења ограничен између израза/инструкција. Уопштено говорећи, израз S2 зависи од S1 ако S1 мора да се изврши пре S2. Уопштено, постоје две класе зависности - контролна зависност и зависност података.

Анализа зависности одређује да ли је или није сигурно да преуреди или да парализује изразе.

Анализа зависностиУреди

Анализа зависности је ситуација у којој се изврши инструкција програма уколико су претходне инструкције процењене на начин који дозвољава њихово извршавање. Следи пример такве једне анализе зависности:

S1    if x > 2 goto L1
S2    y := 3  
S3  L1: z := y + 1

У овом примеру, S2 се покреће једино ако је услов у S1 погрешан.

Зависност податакаУреди

Зависност података проистиче из два израза која приступају или модификују исти ресурс.

Проточна(Стварна) зависностУреди

Израз S2 је проточна зависност на S1 (пише се  ) ако и само ако S1 модификује ресурс који S2 чита и у извршавању S1 претходи S2. Следи пример проточне (стварне) зависности (RAW: Read After Write):

S1    x := 10
S2    y := x + c

АнтизависностУреди

Израз S2 је антизависан на S1 (пише се  ) ако и само ако S2 модификује ресурс који S1 чита и у извршавању S1 претходи S2. Следи један пример антизависности (WAR: Write After Read):

S1    x := y + c
S2    y := 10

Овде, S2 поставља вредност коју има y, али S1 чита претходну вредност од y.

Излазна зависностУреди

Израз S2 је излазна зависност на S1 (пише се  ) ако и само ако S1 и S2 модификују исти ресурс и у извршавању S1 претходи S2. Следи један пример излазне зависности (WAW: Write After Write):

S1    x := 10
S2    x := 20

Овде, и S2 и S1 постављају променљиву x.

Улазна зависностУреди

Израз S2 је улазна зависност за S1 (пише се  ) ако и само ако S1 и S2 читају исти ресурс и у извршавању S1 претходиS2. Следи један пример зависности улаза (RAR: Read-After-Read):

S1    y := x + 3
S2    z := x + 5

Овде, и S2 и S1 приступају променљивој x. Ова зависност не забрањује преуређивање.

Зависност петљеУреди

Проблем израчунавања зависности унутар петље, што је значајан и нетривијални проблем, решава се помоћу анализе зависности петље, који проширује оквир зависности који је дат овде.

Види јошУреди

ЛитератураУреди