У саставу Српске академије наука и уметности налазе се два архива: