Астеризам (астрономија)

скуп звезда

Астеризам у астрономији означава препознатљив скуп звезда који се не убраја у званична сазвежђа.

Астеризам

Најпознатији астеризам су Велика кола у сазвежђу Велики медвед.

Други примери су: