Атинтани или Атинтанијанци (стгрч. Ἀτιντάνες) је назив старогрчког племена у Епиру, Насељавали су унутрашњост обале Чаотије. О њима су писали Тукидид, Полибије и Страбон.

Илирска племена

На почетку Пелопонеског рата, Атинтани и Молосиани се појављују под вођством Сабилинтуса, регента краља Тархипаса, а као савезници Спарте против Акарнаније. У лексикону „Етника“ од Стефана Византијског, Атинтанија се појављује као регион у Македонији, названој по Атинтану, сину божанства Македона. Према Споразуму у Феникеу, из 205. година п. н. е., Атинтанија је додељена Македонском краљевству.

Можда је било више племена са сличним именом[1] као што су Атинтани у Илирији, северно од Via Egnatia (Игњатијевог пута) . Апијани[2] се спомињу и близу Епидамноса. Реч је вероватно, о два различита племена јер је географско растојање између њих велико. Али, од времена формирања Новог Епира то илирско племе постојало је хеленизовано.[3]

ИзвориУреди

  1. ^ The Illyrian Atintani, the Epirotic Atintanes and the Roman Protectorate, N. G. L. Hammond
  2. ^ Appian, Illyrian Wars, App. Ill. 2
  3. ^ Apostolos N. Athanassakis, "N.G.L. Hammond, Migrations and Invasions in Greece and Adjacent Areas (review)", American journal of philology 99 (1977), page 263, "the partly Hellenic and partly Hellenized Epirus Nova".