Аугментатив

Аугментатив (увећаница, од лат. augmentativum) је именица која има увећано значење. Најчешће настаје додавањем префикса или суфикса на основни облик или корен именице. Својим обликом аугментативи могу бити идентични пејоративима, а функционално су супротни деминутивима. Аугментативи постоје и у неким придевима (аугментативни придеви), или као стилска фигура.

Грађење аугментативаУреди

У српском језику граде се од корена именице и различитих суфикса, на пример:

  • -ина
  • -етина
  • -урина
  • -ерда

Примери грађења аугментатива:

  • нос > нос+ина > носина
  • јунак > јунак+ина > јунакина > јуначина
  • капа > кап+етина > капетина
  • кућа > кућ+етина > кућетина
  • птица > птиц+урина > птицурина > птичурина

Види јошУреди