Африка-Евроазија

Африка-Евроазија (или Афро-Евроазија, Афроевроазија) је суперконтинент и највећа копнена маса на свету на којој живи 85% укупног становништва. Обично се дели на континенте Африку и Евроазију (која је културно, али не и географски, подељена на Европу и Азију), а границу између њих чини Суецки канал. Историчари из школе културног материјализма деле је према различитим пољопривредним системима на Евроазију-Северну Африку и Подсахарску Африку.

Африка-Евроазија

Неки географи и историчари велику копнену масу Африке-Евроазије називају и Евроафроазија или Афроазија (занемаривши европско полуострво), иако ти термини никада нису ушли у општу употребу.

Стари свет укључује Африку-Евроазију и околна острва: