Брокер је берзански посредник. То је особа која има дозволу за приступ на берзу и овлашћени су да склапају берзанске послове као купци и/или као продавци. Послове обављају у своје име и за туђ рачун, тј. за рачун налогодавца. Налогодавац на тај начин може остати непознат (што зависи и од правила која важе на одређеном тржишту). Берзански посредник (брокер) не сноси ризик и не може давати гаранције за крајњи исход посла, ризик у потпуности сноси налогодавац. Брокери послују само са другим овлашћеним посредницима, а предмет трговине могу бити робе и хартије од вредности које су званично регистроване на берзи. За своју услугу (посредовање) наплаћују провизију тзв. брокеражу. Брокеража се обично одређује као проценат од обављеног промета, а који опада са порастом вредности трансакције.

Види још

уреди