Девијација бушотине

Бушотина (енгл. Borehole, Drillhole, франц. Trou de sondage, Forage, нем. Bohrloch, рус. Буровая скважина) је јако издужена шупљина ваљкастог облика настала дејством човека на стену и земљину кору погодним прибором [1]. Процес израде бушотине у Земљиној кори назива се бушење, а машине којима се израђују бушотине називају се бушеће гарнитуре. Стари назив за бушотину је вртина.

Према просторном положају бушотине могу бити: вертикалне, хоризонталне и косе. Отклон бушотине од вертикалне равни и одступање изведене бушотине од правца који је пројектован се одређује геофизичким испитивањем - мерењем инклинације бушотине.

Бушење се може изводити ручно или механички (ударом или ротацијом).

Бушотина може бити изведена за различите намене па према томе може бити:

Бушење и израда бушотина се врши за различите потребе у рударству, геолошким истраживањима (инжењерскогеолошким, хидрогеолошким, истраживањима минералних сировина и др.) и грађевини.

РеференцеУреди

  1. ^ Геолошка терминологија и номенклатура VIII-2 Инжењерска геологија, Београд, 1978, pp. 8