Бушотина

Бушотина је јако издужена шупљина ваљкастог облика настала дејством човека на стену и земљину кору погодним прибором,машине којима се изр

Бушотина (енгл. Borehole, Drillhole, франц. Trou de sondage, Forage, нем. Bohrloch, рус. Буровая скважина) је јако издужена шупљина ваљкастог облика настала дејством човека на стену и земљину кору погодним прибором [1]. Процес израде бушотине у Земљиној кори назива се бушење (енгл. Drilling), а машине којима се израђују бушотине називају се бушаће гарнитуре. Стари назив за бушотину је вртина.

Девијација бушотине

Према свом просторном положају бушотине могу бити изведене као вертикалне, хоризонталне и косе. Најчешће се изводе вертикалне бушотине. Отклон бушотине од вертикалне равни (угао) мери се степенима тако што вертикална оса има правац 0, а хоризонтална има угао од 90 степени и назива се инклинација бушотине. Поред тога што бушотине могу бити пројектоване да се изведу на терену под неким углом од вертикалне равни, током бушења може доћи и до непланиране промене правца. Углавном вероватноћа скретања бушотине је већа са дубином бушења.

Инклинација се мери и контролише геофизичким испитивањем које се састоји од спуштања специјално конструисане сонде у бушотину при чему она региструје промене правца бушотине, а што се приказује одговарајућим графиком. Поред ове сонде постоје и друге врсте које се конструишу за прикупљање различитих врста података (радиоактивност, хемизам и др.).

Бушење се може изводити ручно или механички (ударно или ротационо), са језгровањем стене или без језгровања. Ротационим бушењем стена се реже посебним резним прибором-крунама. Језгровање се обавља при ротационом бушењу уз помоћ сржних цеви постављених након круна у којима се "хвата" стенски материјал или тло.

Језгро бушотине може бити оријентисано или неоријентисано.

Бушотина може бити изведена за различите намене па према томе може бити:

Бушење и израда бушотина се врши за различите потребе у рударству, геолошким истраживањима (инжењерскогеолошким, хидрогеолошким, истраживањима минералних сировина и др.) и грађевинарству.

РеференцеУреди

  1. ^ Геолошка терминологија и номенклатура VIII-2 Инжењерска геологија, Београд, 1978, pp. 8