Валентност (хемија)

Валентност или валенц(иј)а је број који показује са колико атома водоника се једини неки хемијски елемент.

Валенцу неког елемента одређује број електрона тог елемента који учествују у стварању хемијске везе. Валенце елемената могу имати вредност од I до VIII, јер је 8 максималан број електрона у валентном енергетском нивоу. Валенца елемената је увек цео број. Она може бити променљива и непроменљива. Валенца племенитих гасова је нула.[1][2] Валенце елемената прве и седме групе су I, друге и шесте II, треће и пете III, а четврте IV.

ИзвориУреди

  1. ^ Pure Appl. Chem. 66: 1175 (1994).
  2. ^ Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "valence". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.


Спољашње везеУреди