Ангерова функција

(преусмерено са Веберове функције)

Ангерова функција представља решење нехомогене Беселове диференцијалне једначине:

Именована је у част немачкога математичара Карла Теодора Ангера, који је 1855. први увео Ангерову функцију.

ОбликУреди

Ангерова функција је облика:

 

Ангерова функција је блиско повезана са Беселовим функцијама.

Веберова функцијаУреди

Веберова функција   представља решење сличне нехомогене Беселове диференцијалне једначине:

 

Веберова функција је облика:

 

Веза Ангерове и Веберове функцијеУреди

Између Ангерове и Веберове функције постоји веза:

 
 

У случају да је   цели број тада Ангерова функција постаје једнака Беселовој функцији, а Веберова функција као комбинација Струвеових функција.

Струвеове функције целобројнога реда могу да се прикажу помоћу Веберових функција En и обратно. Ако је n ненегативни цели број онда је:

 
 

ЛитератураУреди