Вебер (јединица)

мерна јединица

У физици, вебер (енг. weber; симбол: Wb) је СИ изведена јединица за флукс магнетног поља. Назван је по немачком физичару Вилхелму Едуарду Веберу.

Вебер може да се дефинише у вези са Фарадејевим законом, који повезује променљиви магнетни флукс кроз коло са електричним пољем око кола. Промена у флуксу од једног вебера по секунди индуковаће елетромоторну силу од једног волта.

У СИ основним јединицама, вебера се дефинише као kg·m²·s-2·A-1. У изведеним јединицама, вебер је волт-секунд (V·s).

Вебер је велика јединица, једнака 1 T m² = 108 максвела.

ЛитератураУреди